Skip to main content

MOTTÓNK

Egy problémát megelőzni kell, nem megoldani!

Magas fokú adatvédelem csak akkor érhető el, ha a GDPR tanácsadás után, jogszabályok figyelemben tartása mellett
kiépített magas technológiai minőségű informatikai háttérrel alátámasztott szervezet eljárásai és dolgozói kompetenciái is az elérik az elvárható színvonalat

JOGSZABÁLYOK

jogszabályi előírásoknak való teljes körű megfelelőség

INFORMATIKA

modern információ technológiai háttér támogatás

SZERVEZET

kidolgozott, működő szervezeti eljárásrendek, folyamatok

MUNKAERŐ

folyamatosan képzett, felelősségteljes, lojális munkatársak

BOTTOM UP MEGKÖZELÍTÉS ÉS GDPR TANÁCSADÁS

Csapatunkat olyan módon állítottuk össze,
hogy ügyfeleink kéréseinek, kérdéseinek teljes spektrumát ki tudjuk szolgálni.

Az nemzetközi jogi szaktanácsadástól, az információ technológiai biztonsági kérdéseken keresztül, a szervezeti folyamatok optimalizálásáig
rendelkezésre állnak szakembereink.

Felismertük, a cégeket érintő informatikai vagy adatvédelmi problémák jelentős része a szervezeti anomáliák kiküszöbölésével,
az eljárások kellő szabályozásával, azaz a humán tényező kezelésével megoldható.

Hiába a legmodernebb megoldásokat alkalmazó adatvédelem,
ha a szervezet nincs olyan evolúciós fokon, hogy ezt használni tudja.

GDPR - Info törvény

Info törvény – Ami kifejezetten a magyar vállalkozásokat érinti

2018 július 26-án az Országgyűlés elfogadta az Info törvény (2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról) GDPR rendelettel harmonizáló verzióját.

Milyen újdonságokat tartalmaz a frissítés a vállalkozások számára?

Alábbiakban röviden, ismertető jelleggel összefoglaljuk!

 • Az adatkezelőkre vonatkozó újító szabály a kötelező – pl. munkaügyi – adatkezelésekkel kapcsolatos felülvizsgálati kötelezettség, mely szerint, ha jogszabály nem határozza meg az adatkezelés időtartamát vagy szükségessége időszakos felülvizsgálatát, az adatkezelők kötelesek az adatkezelés megkezdésétől számítva legalább háromévente felülvizsgálni az adatkezelés szükségességét. A revízióhoz dokumentálási kötelezettség is kapcsolódik, melyet a Hatóság az iratok bekérése által ellenőrizhet.
 • Az érintetti jogok érvényesítésére vonatkozóan a bírósági jogérvényesítés egyes részleteit kiszélesítették. Ezek közül kiemelendő, hogy a perekben azok is részt vehetnek félként, akiknek nincs perbeli jogképességük. Továbbá, az érintett pernyertessége érdekében a Hatóság a perbe beavatkozhat. Végül, az eljáró bíróság elrendelheti majd ítéletének – az adatkezelő és/vagy adatfeldolgozó adataival együtt történő – közzétételét, ha az ügy széles kört érint, vagy a jogsérelem súlya indokolja, esetleg ha a jogsértő egy közfeladatot ellátó szerv.
 • Az érintettek védelmét célzó szabályegyüttes az érintettek halálát követő jogérvényesítési lehetőségek biztosítása. A GDPR-ban nem szereplő, azonban a valós élet által indokoltnak mondható újítás értelmében az érintettek jogosultak lesznek arra, hogy az egyes adatkezelőknél tett nyilatkozataik által meghatalmazzanak arra harmadik személyeket, hogy a halálukat követő öt éven belül ezen meghatalmazottak – az érintettekkel azonos jogkörben – érvényesítsenek egyes érintetti jogokat, pl. törlést, helyesbítést vagy kiegészítést kérjenek, esetleg tiltakozzanak az adatkezelés ellen. Ha valaki nem tesz ilyen nyilatkozatot, akkor sem lesz kizárva a védelmi körből, ugyanis meghatalmazott hiányában az elhunyt közeli hozzátartozói lesznek jogosultak fellépni, igaz valamivel korlátozottabb körben, mint a nyilatkozattal felhatalmazottak.
 • A Hatóságra vonatkozó eljárási klauzulák közül érdemes megemlíteni, hogy az Info tv. rögzíteni fogja: a megállapított fizetési kötelezettségek (bírságok) mérséklésének nem lesz helye a kötelezettek kérelmére, csak részlefizetés vagy halasztott fizetés kérelmezésének enged majd utat a NAIH, de ezekre is csak abban az esetben lehet pozitív választ várni, ha a kötelezett igazolja, hogy a fizetést rajta kívül álló okból nem tudja határidőre teljesíteni vagy az aránytalan nehézséget jelentene a számára.

GDPR – Általános Adatvédelmi Rendelet

2018 május 25-én életbe léptek a GDPR rendelet előírásai minden olyan európai uniós cég számára, amelyek ügyfelek, partnerek adatait kezelik valamilyen módon. Ezek az adatok rendkívül sokrétűek lehetnek, a biztonsági kamerák által készített felvételeken keresztül, egészen az érzékeny, személyes adatokig (SPI: sensitive personal information; PII: personally identifiable information).

Fel kell készülni ezen előírásokra? A válasz: igen!

Megfelel az Ön cége jelenleg a várható, újszerű előírásoknak? A válasz: feltehetően nem!

Mik következményei, ha nem felel meg cége a törvénynek? Sajnos komoly büntetésre számíthat!

Mi a teendő tehát, hogy a szigorú elvárásoknak megfeleljen? Alábbiakban röviden összefoglaljuk!

Alkalmazzon DPO-t (Data Protection Officer) és lehetőleg tartsa be a Privacy by Design (PbD) hét alap szabályát:

 • Megelőzés – nem kijavítás: gondolkodjon előre, elsődleges a prevenció
 • Adatvédelem az elsődleges szempont: átgondoltan gyűjtsön, tároljon, kezeljen adatokat és gondoskodjon azok védelméről, védett kezeléséről
 • Beépített adatvédelem: a fejlesztések, eljárások tervezési fázisában már figyelembe kell venni a későbbi adatvédelmi szempontokat is, be kell építeni azokat a kezdetektől
 • Teljes funkcionalitás: az adatvédelmi elvárásoknak oly módon kell megvalósulniuk, hogy az ne befolyásolja a növekedést, a nyereségességet
 • Teljes védelem: az adatvédelemnek az adat életciklusát végig kell követnie, a begyűjtéstől a véglege megsemmisítésig
 • Átláthatóság: ügyfelei számára tegye érthetővé és világossá cége adatvédelmi elveit, mechanizmusait
 • Titoktartás tiszteletben tartása: a begyűjtött adat az ügyfél tulajdona, az Ön cége csak kezeli, így működjön együtt az ügyféllel az adatok kezelése során

Miképpen kaphat ezen feladatok elvégzésében segítséget? Keressen bennünket és segítünk Önnek!

“A számítógépes biztonság csak illúzió. Ha valamit tényleg titokban akarsz tartani, akkor tartsd észben, és ne vidd fel a számítógépedre.”

- Chris Hemsworth -

GDPR TANÁCSADÁS SZOLGÁLTATÁSAINK

 Saját vállalkozásaink sikereiből, kudarcaiból szerzett tapasztalataink alapján tudjuk,
hogy nem csak horizontálisan vagy vertikálisan, hanem térben, a bonyolult összefüggéseket is figyelembe véve,
kell megvizsgálni a problémákat. GDPR tanácsadás szolgáltatásainkban is ez a széleskörű megközelítés tükröződik

ÁTVIZSGÁLÁS

Szervezeti audit lefolytatása az adatbiztonság tekintetében

AUDIT

Adatvédelmi audit lefolytatása az ISO 27001 eljárásai szerint

INCIDENS KEZELÉS

Incidens kezelés adatvédelmi szituációkban

SZABÁLYZATOK

Cégre szabott szabályzatok, dokumentációk elkészítése

OKTATÁS

Szervezet felkészítése, oktatása szituációk kezelésére

TANÁCSADÁS

Általános és jogi tanácsadás

ANALÍZIS

GAP analízis és hatásvizsgálat kidolgozása, lebonyolítása

DPO

DPO szolgáltatás, külsős DPO szakemberekkel

LEBONYOLÍTÁS

Közbeszerzések lebonyolítása

MIÉRT MI?

Nos, ha Ön úgy gondolja, hogy a GDPR csak egy újabb felesleges adminisztrációs teher és le akarja tudni minél előbb valamilyen lobogtatható dokumentumokkal, minél olcsóbban, akkor talál erre a feladatra másokat is.

Ezzel szemben mi komolyan vesszük Önt és a feladatot, közép árkategóriában elvégezzük cége felkészítését és így nem csak a GDPR-nak fog megfelelni, hanem végre lefolytatja azt az általános átvilágítást, ami már akár évek óta esedékes. Tehát egy árban jut hozzá több szolgáltatáshoz. Nem csak a GDPR-nak fog megfelelni, hanem áttekinthetővé válnak a cég működése során alkalmazott eljárások, kijavíthatóvá válnak az eddigi anomáliák, elmaradt szabályzatok kerülnek kidolgozásra. Ahogy mondani szoktuk:

“A GDPR minden rossz ellenére azért jó, mert rákényszerít bennünket arra, hogy rendet rakjunk a cégben és ezt a rendet a későbbiekben is megőrizzük!”

AUDIT FOLYAMAT

AKTUALITÁSOK AZ ADATVÉDELEMRŐL

Lépj kapcsolatba velünk